სხეული/წონის კორექცია ბანდაჟებით
წონის კორექცია ბანდაჟებითLIPO&DRAIN CUSTOM METHOD- გახდომის ეს ინოვაციური სისტემა უზრუნველყოფს დაგროვილი ცხიმის წვასა და ტოქსინების გამოდევნას.

პროგრამის შედგენილობაში შედის ოთხი უნივერსალური და ეფექტური პროდუქტი, რომელთა მნიშვნელობაც უდიდესია პროფესიონალებისათვის, ვინაიდან მათი თვისებებიდან გამომდინარე შესაძლებელია:

•ინდივიდუალური მუშაობა მხოლოდ LIPO&DRAIN CUSTOM METHOD-ით

• გაერთიანებული მოქმედება: LIPO & DRAIN,სრულიად დამოუკიდებლად

• დამატებითი საშუალებების სახით გამოყენება აპარატული ჩარევის შემთხვევაში (კავიტაცია, რადიოსიხშირე, ულტრაბგერა, და ა.შ.) ან სამედიცინო-ესთეტიკური ქირურგია , ისეთი როგორიცაა ლიპოსაქცისა.

ცელულუტთან დაკავშირებით წარმოქმნილ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხს შემდეგი ოთხი მნიშვნელოვანი პროდუქტი იძლევა:

DRAIN BOOSTER ADDITION

DRAIN BOOSTER BODY BANDAGES

LIPO ATTACK ADDITION

LIPO ATTACK BODY BANDAGES

პროდუქციის შემადგენლობაში შემავალი ყურძნის ექსტრაქტი მდიდარია ε-ვინიფერინის გლუკოზიდით, რომელიც 30-ჯერ უფრო ძლიერად მოქმედებს ვიდრე კოფეინი და უზრუნველყოფს ცილა SIRT-1 -ის სტიმულირებას. ეს უკანასკნელი, ახდენს ცხიმოვანი დეპოს მობილიზებასა და ადიპოციტების გათავისუფლებას, რასაც საბოლოო ჯამში მივყავართ ცელულიტების წარმოქმნის კუპირებამდე.