პარტნიორები/ისტორია/DEKA
DEKAკომპანია DEKA დაფუძნდა 1991 წელს როგორც El. En. group-ის ქვედანაყოფი. DEKA მაშინათვე ხდება ლიდერი დაპროექტებაში, წარმოებაში და ლაზერული აღჭურვილობის გაყიდვაში სამედიცინო ბაზრისთვის, რომელიც სწრაფად ვითარდება 80-იანი წლებიდან.


1981 - კომპანიის დაფუძნების წელი

80-იანი წლების დასაწყისი - СО2 ლაზერული სისტემების წარმოება დერმატოლოგიისთვის, ქირურგიისა და თერაპიისთვის.

90-იანი წლები - ნეოდიმის ლაზერების წარმოება სტომატოლოგიისთვის და ონკოლოგიური დარგის პათოლოგიების მცირეინვაზიური მკურნალობისთვის. მედიცინაში გამოსაყენებელი ლაზერების გამოკვლევამ გამოიწვია ლაზერული მკურნალობის მაღალი ინტენსიურობა.

1998 - მთელს მსოფლიოში პირველი გრძელიმპულსიანი Nd:YAG ლაზერის გაშვება.


1999 - პატენტი ლიპოლიზისთვის განკუთვნილ ლაზერებზე SmartLipo.


2001 - პირველი იმპულსური სისტემა დაპატენტებული UPL ტექნოლოგიით.


2001 - Smartbleach©-ის პრეზენტაცია - კბილების გათეთრების სისტემა


2002 - ექსიმერული სინათლის პირველი წყაროს MEL@308nm გაშვება Excilite სისტემასთან ერთად.


2004 - პირველი ფრაქციული ლაზერის СО2 SmartXide DOT განვითარება DOT თერაპიის მეთოდიკით.


2009 – 2010 - ტრიაქტივ + სისტემის (ტანის კორექციისთვის) და V2LR SmartXide DOT2 ვულვო-ვაგინალური აღდგენის უახლესი მეთოდის პრეზენტაცია.